Namibia Women’s Health Network, Namibië

Namibia Women’s Health Network, Namibië

Het Namibia Women’s Health Network werd in 2008 voor en door HIV-positieve vrouwen opgericht. Ongeveer 17 procent van de volwassen bevolking van Namibië is HIV-positief. Om te voorkomen dat ze meer kinderen met HIV zouden krijgen, steriliseerden artsen in staatsziekenhuizen routinematig HIV-positieve vrouwen zonder hun toestemming vlak na de geboorte van hun kind. De vaak analfabete vrouwen werd tijdens of vlak na de bevalling gevraagd een papier te ondertekenen, zonder dat ze begrepen wat erin stond.

‘Waarom ben ik gesteriliseerd zonder dat ik ervan wist? Nadat ik was bevallen van mijn eerste kind, vertelde een arts mij dat ik geen kinderen meer kon krijgen omdat hij me had gesteriliseerd. Ik wist niet eens wat het woord betekende.’

Jennifer Gatsi van het Namibia Women’s Health Network over het werk van de groep: ‘We organiseren lokale bijeenkomsten waar mensen openlijk kwesties kunnen bespreken over HIV-positief zijn. Tijdens deze bijeenkomsten komt ook seksualiteit in bredere zin ter sprake. En er wordt gesproken over de samenhang van HIV met sekse, seksualiteit, macht, armoede en sociale uitsluiting. Deze insteek verzekert ons ervan dat maatregelen en programma’s van zowel overheid als particulieren in de toekomst meer rekening zullen houden met de realiteit waarmee HIV-positieve vrouwen dagelijks geconfronteerd worden.’

Het Namibia Women’s Health Network documenteerde een aantal gevallen van ongewenste sterilisatie. Met ondersteuning van het Legal Assistence Centre heeft het netwerk in 2010 vijftien vrouwen geholpen om de staat voor de rechter te dagen wegens discriminatie. In juli 2012 behaalden de vrouwen een historische overwinning. Het hooggerechtshof stelde drie vrouwen in het gelijk: ze hadden nooit gesteriliseerd mogen worden zonder hun toestemming. De dappere en vastberaden strijd van deze HIV-positieve feministen en hun bondgenoten leidde tot een wettelijke verwerping van een praktijk die jarenlang als normaal werd beschouwd.

Het Namibia Women’s Health Network kreeg subsidie van Mama Cash in 2010 en 2012.

  • Coalition of African Lesbians

    Coalition of African Lesbians

  • Namibia Women’s Health Network, Namibië

    Namibia Women’s Health…

  • Pastoralist Girls Initiative, Kenia

    Pastoralist Girls Initiative…