South Asian Women’s Fund

South Asian Women’s Fund

Het South Asia Women’s Fund werd opgericht in 2004, met als doel grassroot vrouwenoranisaties te ondersteunen in India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal en Bangladesh. Het fonds kent subsidies toe, geeft de groepen ondersteuning op het gebied van kennis en vaardigheden en het bouwt aan een feministische, filantropische infrastructuur in Zuid-Azië, zowel op regionaal als op lokaal niveau.

Het South Asia Women’s Fund geeft subsidies aan groepen die opkomen voor het recht van vrouwen om zich, zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen, overal vrij en veilig te kunnen bewegen; aan groepen die strijden voor lichamelijke zelfbeschikking, inclusief vrije keuze op het gebied van reproductie, en aan groepen die werken op het gebied van arbeidsrechten en -omstandigheden.

Het fonds geeft de groepen niet alleen financiële ondersteuning, maar runt ook een programma om lokale en regionale fondsenwerving te stimuleren. De focus ligt daarbij op maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel Corporate Social Responsibility (CSR). In 2012 publiceerde het South Asia Women’s Fund het rapport In the Making: CSR and Women’s Rights in South Asia over de mogelijkheden en kansen in de regio om de financiële ondersteuning van de mensenrechtenbeweging te versterken. Het fonds richt zich zowel op mensen in de zakenwereld als op de vrouwen die in ondernemingen werken en die belangstelling hebben voor vrouwenrechten. Op die manier wil het fonds nieuwe fondsen werven zowel voor zichzelf als voor de groepen die het ondersteunt. Daarnaast wil het fonds zo een bijdrage leveren aan het creëren van een cultuur van doneren door bedrijven aan groepen die strijden voor sociale rechtvaardigheid, een vrij ongebruikelijke handelwijze in Zuid-Azië.

Het South Asia Women’s Fund heeft in 2010, 2011 en 2012 subsidie van Mama Cash gekregen.

 • Cross, India

  Cross, India

 • Zi Teng, Hong Kong

  Zi Teng, Hong Kong

 • South Asian Women’s Fund

  South Asian Women’s Fund

 • Gay and Lesbian Activist Network for Gender Equality (GALANG), Filippijnen

  Gay and Lesbian Activist Net…

 • Common Language, China

  Common Language, China

 • Peasant Women Society, Pakistan

  Peasant Women Society, Pakis…

 • Sentra Advocasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA), Indonesië

  Sentra Advocasi Perempuan Di…