Independent League of Yezidi-Kurdish Women, Georgië

Independent League of Yezidi-Kurdish Women, Georgië

De Independent League of Yezidi-Kurdish Women is in 2002 opgericht en werkt vanuit de hoofdstad Tbilisi in alle delen van Georgië waar Yezidi-Koerdische gemeenschappen wonen. Yezidi-Koerden behoren tot een religieus-etnische minderheidsgroep in Georgië. De vrij geïsoleerd levende gemeenschappen worden door de Georgische samenleving gediscrimineerd en gemarginaliseerd. Binnen hun eigen gemeenschappen hebben de Yezidi-Koerdische vrouwen te maken met fysiek geweld en schending van hun rechten. Deze schendingen worden gerechtvaardigd door het idee dat ze horen bij de eigen cultuur en tradities.

Het grootste obstakel op het pad naar vrijheid, zelfbeschikking en deelname aan het publieke leven en besluitvorming, is het geweld waarmee de vrouwen te maken hebben. Dit gebruik van geweld komt voort uit eeuwenoude, op religieuze dogma’s gebaseerde traditionele praktijken en wordt als normaal gezien. Er is sprake van gedwongen (kind)huwelijken, meisjes en vrouwen worden door hun familie of echtgenoten in huis opgesloten, vrouwen mogen niet buitenshuis werken en meisjes mogen niet naar school. Dit alles resulteert in een vicieuze cirkel van geweld, onderdrukking en isolement, in gebrek aan onderwijs en het ontbreken van vrouwen in openbare functies. Het leidt er ook toe dat vrouwen zowel emotioneel als economisch volledig afhankelijk zijn van hun families en echtgenoten.

De Liga wil gelijke rechten voor mannen en vrouwen in theorie en praktijk stevig verankerd zien in hun gemeenschap. De vrouwen van de Liga geven workshops en trainingen waarbij ze fundamentalistische interpretatie van religieuze normen ter discussie stellen. Ze organiseren juridische bijstand en zijn betrokken bij openbaar onderwijs in de dorpen.

De Onafhankelijke Liga van Yezidi-Koerdische Vrouwen heeft subsidie van Mama Cash gekregen in 2005, 2007, 2009 en 2012.

 • StudioMobile, Georgië

  StudioMobile, Georgië

 • Geylani Şahin Impex, Nederland

  Geylani Şahin Impex, Nederl…

 • Independent League of Yezidi-Kurdish Women, Georgië

  Independent League of Yezidi…

 • Ponton, Polen

  Ponton, Polen

 • ŠKUC-LL, Slovenië

  ŠKUC-LL, Slovenië

 • Voices of Women Media, the Netherlands

  Voices of Women Media, the N…