Ponton, Polen

Ponton, Polen

In 2002 zetten twee jonge feministen in Polen de organisatie Ponton op, met als doel het beleid op het gebied van seksuele en reproductieve rechten te veranderen. In Polen, waar de katholieke kerk grote invloed heeft, is het voor jonge mensen heel moeilijk om toegang te krijgen tot seksuele voorlichting, laat staan tot veilige en legale abortus. Omdat er een taboe rust op seksualiteit, hebben veel ouders het er niet over met hun kinderen. Ouders gaan er van uit dat er op school aandacht aan wordt besteed. Ondanks het feit dat op meer dan tweederde van de Poolse scholen lessen ‘Voorbereiding op het gezinsleven’ worden gegeven, zijn de meeste leraren niet goed opgeleid om dit te doen. Er bestaat geen vastgesteld lespakket en de meeste onderwijzers, deels priesters, hebben zeer conservatieve moralistische opvattingen over seksualiteit. Tienerzwangerschappen zijn in Polen dan ook een groot probleem.

De vrijwilligers van Ponton, die in leeftijd variëren van 20 tot 25 jaar, geven in de regio Warschau seksuele voorlichting op scholen. Ook adviseren ze jonge mensen via een telefonische hulplijn, sms en email en ze verwijzen hen door als dat nodig is. ‘We krijgen vragen als “Ik nam een van mijn moeders anticonceptiepillen en had toen seks. Is dat slecht voor mijn gezondheid?” Dergelijke vragen laten zien hoe slecht ze geïnformeerd zijn over seksualiteit’, zegt Anka Grzywacz, een van de vrouwen van Ponton die voorlichting geven aan middelbare scholieren over seksualiteit en anticonceptie.

Maar de vrijwilligers van Ponton doen meer dan dat: ze stellen de traditionele strenge normen wat betreft jongeren en seksualiteit en sekse, die bijna iedereen in Polen tijdens zijn opvoeding met de paplepel ingegoten krijgt, aan de kaak. Daarnaast ondersteunen ze jonge vrouwen om meer zeggenschap te krijgen over hun seksualiteit.

In 2011 publiceerde Ponton een revolutionair onderzoeksrapport getiteld Hoe ziet seksuele voorlichting er echt uit in Polen?, dat nationaal en internationaal veel aandacht kreeg in de media. Ook zetten ze een nationale campagne op over seksualiteit en seksuele rechten, waarbij ze de negatieve kanten van slechte seksuele voorlichting voor het voetlicht brachten. Ook was Ponton medeoprichter van een coalitie van organisaties die wettelijk verplicht onderwijs over seksualiteit eist op middelbare scholen. Het plan is in de toekomst afdelingen op te zetten in andere Poolse steden.

Ponton heeft subsidie van Mama Cash gekregen in 2006, 2007, 2008 en 2011.

 • StudioMobile, Georgië

  StudioMobile, Georgië

 • Geylani Şahin Impex, Nederland

  Geylani Şahin Impex, Nederl…

 • Independent League of Yezidi-Kurdish Women, Georgië

  Independent League of Yezidi…

 • Ponton, Polen

  Ponton, Polen

 • ŠKUC-LL, Slovenië

  ŠKUC-LL, Slovenië

 • Voices of Women Media, the Netherlands

  Voices of Women Media, the N…