Mediterranean Women’s Fund

Mediterranean Women’s Fund

Het Mediterranean Women’s Fund is in 2008 opgericht door feministen uit Algerije, Spanje, Marokko en Frankrijk, met als doel vrouwenrechtenorganisaties in de landen rondom de Middellandse Zee te steunen. Het fonds geeft de vrouwenorganisaties en -initiatieven financiële steun, het helpt hen met het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van fondsenwerving en stimuleert hen onderling te netwerken. De nauwe samenwerking met de groepen zorgt ervoor dat het Mediterranean Women’s Fund op de hoogte blijft van de vele veranderingen die  in de regio op vele niveaus plaatsvinden.

Het gebied rond de Middellandse Zee, waar de drie monotheïstische godsdiensten zijn ontstaan (Jodendom, Christendom en de Islam), is vele eeuwen lang een cultureel geheel geweest. Fundamentalistische krachten van deze drie godsdiensten hebben in meerdere of mindere mate invloed in deze regio, met als gevolg een verdere beperking van vrouwenrechten. Ondanks het feit dat de wetten in de noordelijke landen meer gelijkheid van mannen en vrouwen kennen dan die in de landen ten zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee, blijft patriarchie een alom aanwezig fenomeen in de hele regio. Dit alles met grote gevolgen voor de keuzevrijheid van vrouwen, zowel privé als in het openbaar.

Vanaf 2010 waren de ontwikkelingen tumultueus. Aan de zuidelijke kusten verspreidde de zogenaamde ‘Arabische Lente’ zich met een ongekende vaart, met ingrijpende kortetermijneffecten. Maar ook aan de noordkant van de Middellandse Zee vonden, dankzij de financiële crisis, grote veranderingen plaats. Armoede en werkeloosheid zijn onder andere het gevolg, en dat heeft weer een negatieve uitwerking op reeds bevochten vrouwenrechten.

In deze woelige tijden zijn veel nieuwe vrouwenrechtengroepen opgericht, maar zij staan veelal nog niet stevig in hun schoenen. In reactie op alle veranderingen heeft het Mediterranean Women’s Fund een aantal bijeenkomsten van vrouwenrechtenactivisten (mede-)gefaciliteerd, met als doel een veilige plek te creëren voor strategische reflectie, netwerken en het maken van plannen. Deze bijeenkomsten vonden in 2011 plaats in Egypte en in 2012 in Tunesië en Algerije. Er deden in totaal meer dan 30 organisaties mee. Daarnaast gaf het Mediterranean Women’s Fund subsidies aan vrouwenrechtenorganisaties in onder andere Palestina, Israël, Turkije, Kroatië en Tunesië. Deze organisaties zijn onder meer actief op het gebied van seksuele voorlichting en seksuele rechten, vrouwenhandel en leiderschapstraining van vrouwen en meiden.

Het Mediterranean Women’s Fund kreeg meerjarige subsidies van Mama Cash over de periodes 2008 – 2010 en 2011 – 2013.

  • Mediterranean Women’s Fund

    Mediterranean Women’s …

  • Global Action for Trans* Equality (GATE)

    Global Action for Trans* Equ…