She Takes Risks

She Takes Risks

Direct vanaf het begin in 1983 ondersteunde Mama Cash vrouwen in de marges van de samenlevingen, zoals lesbische vrouwen en sekswerkers. Ook gaf ze steun aan de strijd voor zelfbeschikkingsrecht, zoals aan bewegingen voor legale en toegankelijke abortus.

Mama Cash subsidieerde in Nederland lesbische en radicale publicaties van vrouwen en leverde een belangrijke bijdrage aan een sterke feministische infrastructuur. Vanaf de jaren 90 ondersteunde Mama Cash wereldwijd talloze  groepen van lesbische vrouwen.

Uit het jaarverslag over 1994 -1995: ‘Veel lesbische groepen zijn radicaal in hun visie op de maatschappij en hebben daardoor ook uitstraling naar andere vrouwengroepen.’

Al vroeg in haar bestaan ondersteunde Mama Cash de eerste internationale conferenties van sekswerkers. Sinds 2012 geeft Mama Cash onderdak aan het Red Umbrella Fund, het eerste internationale fonds voor en door sekswerkers. Het fonds richt zich op het zelfbeschikkingsrecht van sekswerkers, hun recht op voorzieningen op het gebied van gezondheid en op arbeids- en mensenrechten.

Mama Cash steunde het controversiële initiatief van de abortusboot van Women on Waves. De vrouwen geven seksuele voorlichting en verstrekken in internationale wateren aan ongewenst zwangere vrouwen de abortuspil. Op deze manier brengen ze de strijd voor veilige en legale abortus onder de aandacht van de media. Nu biedt Women on Web, een zusterorganisatie opgezet door Women on Waves en gesteund door Mama Cash, een online service waar vrouwen de abortuspil kunnen bestellen.