She Catalyses

She Catalyses

Mama Cash is de katalysator geweest voor het initiëren van nieuwe succesvolle initiatieven, groepen en vrouwenfondsen, die wezenlijke veranderingen teweeg hebben gebracht voor vrouwen en meiden.

Al in een vroeg stadium ondersteunde Mama Cash in Nederland migranten die vochten voor economische rechtvaardigheid en netwerken van vrouwen die in de huishouding werken. Nu ondersteunt Mama Cash overal ter wereld vrouwen die opkomen voor hun arbeidsrechten.

Mama Cash stimuleerde andere fondsen om meidenorganisaties te ondersteunen die door jonge vrouwen zelf geleid worden.

Uit het verslag over 1983 – 1986: ‘Voor Mama Cash is het feminisme een radicale veranderingsstrategie. Daaruit volgt dat zij zich eerder op verandering dan op het behoud van het bestaande richt.’

Mama Cash speelde een centrale rol in de opbouw van de beweging van vrouwenfondsen. Zij was mede-inspirator voor het opzetten van het Global Fund for Women, het zusterfonds in San Francisco. Samen met andere fondsen heeft Mama Cash het groeiende netwerk van vrouwenfondsen wereldwijd helpen opbouwen. Het netwerk bestaat nu uit meer dan 45 vrouwenfondsen.

De Erfdochters is een aan Mama Cash gelieerd netwerk van vrouwen met geërfd geld. De deelnemers leren zichzelf en elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor hun  eigen vermogen en  te investeren in vrouwenrechten en sociale rechtvaardigheid.

Tegenwoordig deelt Mama Cash haar jarenlange ervaring en expertise met steeds meer mainstream fondsen en overheden. Ze stimuleert hen hun prioriteiten te verleggen en meer te investeren in vrouwenrechten. Mama Cash liet ook een uniek onderzoek doen naar de hoeveelheid geld die via fondsen in Europa naar vrouwen en meiden gaat. Daarnaast zette ze trainingen op om andere fondsen te leren subsidies te verstrekken vanuit een gender-optiek, zodat ze meer vrouwen en meiden ondersteunen.