Influencing philantropy

Anderen overtuigen
In de loop van haar bestaan heeft Mama Cash andere organisaties en donoren beïnvloed om meer vanuit het perspectief van vrouwenrechten te werken. In de jaren 80 en 90 haalde ze in Nederland banken over de streep om vrouwelijke ondernemers als waardevolle klanten te zien. En tijdens de jaren 90 inspireerde Mama Cash, samen met andere vrouwenfondsen, institutionele donoren om zelf gender-programma’s op te gaan zetten. In het eerste strategisch plan ‘She makes the Difference’ voor de jaren 2004 – 2008, nam Mama Cash zich voor naast financier ook lobbyist te zijn binnen de wereld van donoren en filantropie. Hoewel ze op dat moment hiervoor nog geen duidelijke strategie had ontwikkeld, wilde ze anderen ervan overtuigen meer geld te investeren in de rechten van vrouwen en meiden.

Meedenken met de overheid
In 2007 kon Mama Cash een begin maken dit voornemen in daden om te zetten. In dat jaar riep de Nederlandse overheid in het kader van de derde millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties – ‘In 2015 hebben vrouwen en meisjes gelijke rechten’ – het zogenaamde MDG3 Fonds in het leven. Samen met organisaties als Hivos, Cordaid en Oxfam Novib dacht Mama Cash met de overheid mee over de criteria van dit fonds. Mama Cash kwam weliswaar zelf niet in aanmerking voor subsidie, maar zij spande zich ervoor in dat gemarginaliseerde en relatief kleinere groepen binnen de vrouwenbewegingen een flinke financiële injectie zouden krijgen. Het fonds werd een groot succes. In 2008 keerde de Nederlandse overheid niet de oorspronkelijke geplande 50 miljoen, maar 70 miljoen euro uit aan 45 vrouwenrechtenorganisaties en vrouwenfondsen wereldwijd. Veertien van deze organisaties en fondsen waren eerder door Mama Cash gesteund.

Werken vanuit het perspectief van mensenrechten

Lin Chew beoordeelt aanvragen voor het Red Umbrella Fund

Lin Chew beoordeelt aanvragen voor het Red Umbrella Fund

Met het strategisch plan ‘On the Move for Women’s Rights’ voor de jaren 2009 – 2013 werden de lobby-activiteiten systematischer aangepakt: Mama Cash ontwikkelde de strategie Influencing Philanthropy. Zij stimuleert nu andere organisaties en fondsen te investeren in vrouwen-, meiden- en transgenderrechten, waarbij ze het belang van het werken vanuit het perspectief van mensenrechten en het veranderen van machtsverhoudingen benadrukt. Lin Chew, oud-bestuurslid van Mama Cash: ‘Door te werken vanuit het kader van mensenrechten verzand je niet in morele discussies, zoals ‘dit is goed en dat is slecht’. Je hoeft niemand om hulp te smeken, iedereen kan zich beroepen op deze rechten.’ (bekijk interview)

Eye opener
Zo verzorgde Mama Cash voor de Oak Foundation een workshop over hoe je aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit een gender-optiek kunt beoordelen. Nicky McIntyre, sinds 2008 directeur van Mama Cash: ‘De medewerkers van Mama Cash leerden de staf van de Oak Foundation om bij het beoordelen van aanvragen, vragen te stellen als: “In hoeverre gaan vrouwen en meiden profiteren van deze aangevraagde subsidie?” En: “Waarom zitten er in uw organisatie geen vrouwen op plekken waar de beslissingen worden genomen?’” (bekijk interview) Kathleen Cravero-Kristoffersson, president van de Oak Foundation: ‘Onze staf was razend enthousiast, veel van het gebodene was een eye opener voor hen. Wij brengen op onze beurt deze kennis weer over aan de groepen die we steunen. Wij hebben deze manier van werken nu in al onze programma’s overgenomen.’

Untapped potential

GrantCraft-Guide Funding for Inclusion

Cover Funding for Inclusion

In 2010 liet Mama Cash een onderzoek uitvoeren onder 145 fondsen uit 19 Europese landen naar hoeveel van hun subsidies feitelijk naar vrouwen- en meidenorganisaties gaat. De uitkomsten waren tamelijk schokkend, maar tegelijkertijd ook veelbelovend. Negentig procent van de fondsen gaf aan dat ze interesse had om vrouwen en meiden te ondersteunen, terwijl in 2009 nog geen vijf procent van hun bestedingen daadwerkelijk ten goede kwam aan die groepen. Het rapport, opgesteld door de Foundation Center in de Verenigde Staten en Weisblatt & associés in samenwerking met het European Foundation Centre, kreeg dan ook de titel ‘Untapped Potential – European Foundation Funding for Women and Girls’. Als vervolg hierop ontwikkelde Mama Cash samen met GrantCraft, de handleiding ‘Funding for Inclusion: Women and Girls in the Equation’. In deze handleiding zijn praktische strategieën te vinden hoe fondsen vrouwen en meiden kunnen ondersteunen.

Ervaring en expertise delen
Er is nog een hele weg te gaan voordat subsidies op allerlei terreinen evenredig ten goede komen aan vrouwen en meiden. Toch begint het langzamerhand tot de wereld door te dringen hoe waardevol en belangrijk het is te investeren in vrouwen en meiden. Maar meestal wordt deze discussie gevoerd vanuit een economisch perspectief, terwijl mensenrechten en het doorbreken van machtsverhoudingen geen rol van belang lijken te spelen. Mama Cash blijft zich inzetten voor het werken vanuit het perspectief van mensenrechten en wil dan ook graag haar jarenlange expertise en ervaring op dit gebied met andere organisaties delen.

 • Diversiteit

  Diversiteit

 • Erfdochters

  Erfdochters

 • Meiden

  Meiden

 • Lesbische vrouwen

  Lesbische vrouwen

 • Sekswerkers

  Sekswerkers

 • Abortus

  Abortus

 • Vrouwenfondsen

  Vrouwenfondsen

 • Leren en verantwoording afleggen

  Leren en verantwoording afle…

 • Influencing philantropy

  Influencing philantropy

 • Uitstraling

  Uitstraling