Directeuren

Lilianne Ploumen (Directeur 1997 – 2001)

Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen werd in 2012 benoemd tot minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze was voorzitter van de Partij van de Arbeid van 2007 tot 2012. Daarvoor werkte ze bij ontwikkelingswerkorganisatie Cordaid. Van 1997 tot 2001 was ze directeur van Mama Cash, waar ze in 1996 als fondsenwerver in dienst kwam. Daarvoor werkte ze bij PLAN International in Amsterdam en Londen. Ze begon haar carrière bij marktonderzoeksbureau IPM. Ze studeerde maatschappijgeschiedenis bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft een master in strategisch marketing management. Ze was bestuurslid bij Stop Aids Now! en Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555). Ze is in verschillende rollen en contexten betrokken bij het Zuiden: als activist voor vrouwenrechten en sociale verandering. Als professional op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en als politicus ijvert ze voor een benadering vanuit mensenrechten.Ellen Sprenger (Directeur 2001 – 2004)

Ellen Sprenger

Ellen Sprenger

Ellen Sprenger (Directeur 2001 – 2004)

Ellen Sprenger werkt als executive coach, congresbegeleider en

als onafhankelijk consultant op het gebied van strategie en management. Onder haar klanten bevinden zich onder meer Hivos Nederland, Ford Foundation, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Crea, Breakthrough en vele organisaties en stichtingen die zich wereldwijd richten op sociale rechtvaardigheid. Ze was betrokken bij de ontwikkeling van het Strategisch Plan 2009-2013 voor Mama Cash: ‘On the Move for Women’s Rights’. Ellen is bestuursvoorzitter van Women Win en bestuurslid van de Meta Integral Foundation. Voordat ze bij Mama Cash in dienst kwam, werkte ze bij Oxfam Novib.Haar publicaties gaan over onderwerpen als  samenwerking en alliantievorming, leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling, resource mobilisation en vrouwenrechten. Ze is bij enkele belangrijke internationale conferenties betrokken geweest als organisator, begeleider of trainer, zowel in de hoedanigheid van activist, maar ook als afgevaardigde uit donateurskringen.

Ze is bestuurslid geweest van de Association for Women’s Rights in Development (AWID, Toronto), Just Associates (JASS, Washington DC) het Women’s Funding Network (WFN, San Francisco) en beschikt over een groot netwerk onder donateurs en binnen filantropische kringen in Europa en Noord-Amerika. Ze heeft een master in Ontwikkelingsstudies, studeerde Vrouwen en Ontwikkeling aan het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, heeft een MBA van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is gecertificeerd Professional Integral Coach™.

Hanneke Kamphuis (Directeur 2004 – 2008)

Hanneke Kamphuis

Hanneke Kamphuis

Hanneke Kamphuis stond in de jaren 70 regelmatig op de barricades bij acties voor de legalisering van abortus in Nederland. Zij werkte vanaf 1987 bij de Nederlandse ontwikkelingswerkorganisatie Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), waar ze onder andere regionaal directeur West- en Centraal-Afrika en de Balkan was, en Directeur SNV in Benin en Mozambique. Ze zette in haar werk op het gebied watermanagement, onderwijs en alfabetisering het thema gender hoog op de agenda. Kamphuis was directeur van Mama Cash van 2004 tot 2008. Daarna werkte ze als manager bij de gemeente Leiderdorp. Sinds 2011 is ze zelfstandig gecertificeerd coach op het gebied van veranderingsmanagement, leiderschap en teambuilding.

Nicky McIntyre (Directeur 2008-2017)

Nicky McIntyre

Nicky McIntyre

Nicky McIntyre is sinds 2008 directeur van Mama Cash, nadat ze in 2007 in dienst trad als manager fondsenwerving en communicatie. Daarvoor was ze gedurende tien jaar vice-president Development and Communications bij het Global Fund for Women in de Verenigde Staten. Ze ontving in 2006 de Gerbode Professional Development Fellowship voor haar uitzonderlijke prestaties binnen het Global Fund for Women. Vóór haar werk op het gebied van vrouwen en filantropie wereldwijd, bekleedde ze verschillende hoge posities bij de Marin Housing Authority. Ze ontving de Beryl H. Buck Award for Achievement  vanwege hetgeen ze bereikt had met het creëren van samenwerkingsverbanden tussen huisvestingsorganisaties en nutsbedrijven; dit kwam met name achtergestelde bevolkingsgroepen ten goede.

Nicky is zowel bestuurslid geweest van de Global Greengrants Foundation als van de International Gay and Lesbian Human Rights Commission als van Gender Action van 2007-2009. Ze is nu lid van het Nominations Committee van het European Foundation Centre.

Nicky heeft een master in Urban Affairs and Planning van de City University van New York, Hunter College, en een Bachelor in geschiedenis en frans van de Universiteit van Oxford.

Zohra Moosa (directeur sinds 2017)

Zohra Moosa

Zohra Moosa

Zohra Moosa werkt sinds 2013 voor Mama Cash. Tot halverwege 2017 stuurde zij het Programmes Team aan. Op 1 juli 2017 volgde zij Nicky McIntyre op als directeur.

Voordat ze naar Mama Cash kwam, werkte Zohra 3,5 jaar bij Action Aid (UK) als Women’s Rights Advisor. Ze gaf vorm aan het beleid en het lobbywerk van Action Aid op het gebied van vrouwenrechten door middel van onderzoek, beleidsanalyses, programma-adviezen, campagneontwikkeling en de strategische inzet van media.

Nog weer eerder was Zohra Senior Policy Officer en Campaign Officer bij de Fawcett Society, een van de oudste en meest bekende feministische organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Ook is Zohra sinds 2007 actief als freelance blogger en verslaggever voor de Guardian-site ‘Comment is Free’, openDemocracy en The F-Word.