Carla Brünott

Carla Brunott

Carla Brünott

Carla Brünott was een doorgewinterde Amsterdamse feminist, toen ze in 1993 door Mama Cash werd gevraagd om als vrijwilliger loten te verkopen voor de grote loterij voor haar 10-jarig bestaan. Aanvankelijk geschoold als zangeres, werd ze in de jaren zeventig de Amsterdamse vrouwenbeweging ingezogen en was ze onder meer initiatiefnemer van de vrouwendrukkerij Virginia (Lesbisch tijdschrift DIVA publiceerde in 1983 een interview met haar met als titel: ‘De Callas van de drukkerij’) en lesbisch kultureel tijdschrift Lust en Gratie.

Carla: ‘Bij Mama Cash hadden ze goed gezien dat ik geknipt was voor die taak, ik heb uiteindelijk de meeste loten verkocht’. Daarna werd ze vanwege haar talenkennis gevraagd om Will Jansen, manager van het Mama Cash Zuidenfonds, als vrijwilliger te assisteren met de selectie van de aanvragen voor subsidie van groepen uit Franstalige landen. ‘Ik was altijd buitengewoon onder de indruk van het feit dat Mama Cash zich niet alleen richtte op de slechte positie van vrouwen in Nederland, maar op die van vrouwen in de hele wereld. Ik ben nooit zo’n reiziger geweest, maar door mijn werk op het kantoor van Mama Cash ben ik wereldburgeres geworden. Ik voelde me onderdeel van de internationale vrouwenbeweging, het was één grote familie.’

In het nieuwe millennium werd ze gevraagd het archief van Mama Cash op orde te brengen. Carla: ‘Het was een enorme puinhoop, op zolder stonden tussen verfpotten en kwasten en afgedankt kantoormeubilair, dozen vol met notulen, video’s, en DVD’s. Ik heb eerst de bende opgeruimd en daarna ben ik jaren bezig geweest om alle notulen van vergaderingen, de aanvragen van de groepen en de correspondentie van de eerste twintig jaar chronologisch te ordenen.’ Uiteindelijk is het archief ondergebracht bij het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (nu Atria).

Voordat ze haar 14-jarige loopbaan als vrijwilliger bij Mama Cash afsloot, stelde ze, onder het motto ‘she changed the world’, twee prachtige series briefkaarten samen, met een foto en een beschrijving van vrouwen die zich de afgelopen eeuwen in Nederland hebben ingezet om op allerlei gebieden gelijke rechten en kansen voor vrouwen te bewerkstelligen en die amper voorkomen in de geschiedenisboeken.

Carla Brünott werkte van 1993 tot 2006 als vrijwilliger bij Mama Cash. Carla overleed op 23 augustus 2017.

Mama Cash is Carla Brünott erg dankbaar voor al die jaren dat ze haar energie en veelzijdige talenten heeft ingezet voor vrouwenrechten wereldwijd!

 

  • Carla Brünott

    Carla Brünott

  • Lin Chew

    Lin Chew

  • Marjo van Loosdregt

    Marjo van Loosdregt